“Завършила съм Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П.Павлов“,гр.Стара Загора. Много обичам животните и природата , защото те ми показват, че всичко си има своето място и значение .
Имам интерес към екологията и опазването на околната среда.
Домашните ми любимци са две котки ( Мърчо и Томи) и две кучета (Хектор и Рекс).

Ветеринарен техник Мария Христова

“Завършила съм Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П.Павлов“,гр.Стара Загора. Много обичам животните и природата , защото те ми показват, че всичко си има своето място и значение .
Имам интерес към екологията и опазването на околната среда.
Домашните ми любимци са две котки ( Мърчо и Томи) и две кучета (Хектор и Рекс).