Нашата философия

От 1998 година нашата работа е посветена на здравето на животните домашни любимци и на спокойствието и здравето на хората, които се грижат за тях. Ние разбираме и ценим специалната роля, която Вашият любимец има във Вашето семейство и сме посветени на това да бъдем Ваш партньр в здравните грижи за него.
Целта ни е да практикуваме най-висококачествена медицина и хирургия със състрадание  и специална грижа.
Държим изключително много на профилактиката на заболяванията и на Вашето образоване как да се грижите правилно във всеки един аспект на съвместното Ви съжителство с различните домашни любимци.
Ветеринарната медицина е страст за нас. Основен стремеж на лекарите и помощниците  от НОВЕТ, е непрекъснато да следим новостите и да се  развиваме като специалисти. Ние се обучаваме и участваме в множество следдипломни програми за специализации, семинари и конгреси.
Всъщност идеята за името НОВЕТ (от “нов” и ветеринарна медицина) дойде от желанието ни винаги да практикуваме съвременна медицина и да използваме нововъведенията, за да осигурим най-добрата грижа за нашите пациенти – животните, които толкова много обичаме.

Нашата философия

От 1998 година нашата работа е посветена на здравето на животните домашни любимци и на спокойствието и здравето на хората, които се грижат за тях. Ние разбираме и ценим специалната роля, която Вашият любимец има във Вашето семейство и сме посветени на това да бъдем Ваш партньр в здравните грижи за него.
Целта ни е да практикуваме най-висококачествена медицина и хирургия със състрадание  и специална грижа.
Държим изключително много на профилактиката на заболяванията и на Вашето образоване как да се грижите правилно във всеки един аспект на съвместното Ви съжителство с различните домашни любимци.
Ветеринарната медицина е страст за нас. Основен стремеж на лекарите и помощниците  от НОВЕТ, е непрекъснато да следим новостите и да се  развиваме като специалисти. Ние се обучаваме и участваме в множество следдипломни програми за специализации, семинари и конгреси.
Всъщност идеята за името НОВЕТ (от “нов” и ветеринарна медицина) дойде от желанието ни винаги да практикуваме съвременна медицина и да използваме нововъведенията, за да осигурим най-добрата грижа за нашите пациенти – животните, които толкова много обичаме.